Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 6 września 2021

Zawiadamiam, że w dniu 6 września 2021 r. o godz. 14.30, w Urzędzie Gminy Mszana, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Kontrola gospodarowania odpadami komunalnymi i zasad odbioru odpadów.
  3. Kontrola koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy w 2020 r. oraz wydatkowanie środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 r.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Roman Bura