Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 5 maja 2021 r.

Zawiadamiam, że w dniu 5 maja 2021 r. o godz. 14.30, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie, z siedzibą w Połomi, ul. Centralna 93, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Kontrola dokumentacji Finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej za lata 2019 - 2020.
  3. Zakończenie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Roman Bura