Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 29.03.2021 r.

Zawiadamiam, że w dniu 29 marca 2021 r. o godz. 14.30, na sali Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mszanie, ul. Mickiewicza 92, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
  2. Kontrola dokumentacji finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej za lata 2019 - 2020.
  3. Kontrola dokumentacji finansowej Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji za 2020 r.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Roman Bura