Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 18.02.2021

Zawiadamiam, że w dniu 18 lutego 2021 r. o godz. 14.30, w siedzibie Urzędu Gminy Mszana, ul. 1 Maja 81 w Mszanie, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
  2. Kontrola ściągalności podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r. i zwolnień w tych podatkach.
  3. Kontrola dotacji na działania proekologiczne w latach 2019 - 2020.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Roman Bura