Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 8 grudnia 2020 r.

Zawiadamiam, że w dniu 8 grudnia 2020 r. o godz. 14.30, w siedzibie Urzędu Gminy Mszana, ul. 1 Maja 81 w Mszanie, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

Porządek posiedzenia:
1. Kontrola dokumentacji przetargowej za I półrocze 2020 r. i wydatków z Funduszu Sołeckiego.
2. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Roman Bura