Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 21.10.2020 r.

Zawiadamiam, że w dniu 21 października 2020 r. o godz. 14.30, w siedzibie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połomi, ul. Szkolna 21, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Kontrola dokumentacji finansowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połomi za lata 2018 - 2019.
3. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Roman Bura