Zawiadomienie o kontroli Komisji Rewizyjnej w dniu 17 września 2020 r.

Zawiadamiam, że w dniu 17 września 2020 r. o godz. 14.30, w siedzibie Szkoły Podstawowej w Gogołowej, ul. Wiejska 89, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Kontrola dokumentacji finansowej Zespołu Szkół w Gogołowej za lata 2018 - 2019.
3. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Roman Bura