Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 20 sierpnia 2020 r.

Zawiadamiam, że w dniu 20 sierpnia 2020 r. o godz. 14.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

 Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Kontrola dotacji przyznawanych przez Gminę w 2019 r. - dotacje do OSP, klubów sportowych i organizacji pożytku publicznego.
3. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Roman Bura