Po posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 17 września 2019 r.

Komisja przeprowadziła kontrolę dotacji przyznawanych przez Gminę w 2018 r. - dotacje do OSP, klubów sportowych i organizacji pożytku publicznego.

Z ramienia jednostki kontrolowanej informacji i wyjaśnień w sprawie dotacji do straży pożarnych udzielił Pan Władysław Bielasiński – Pełnomocnik ds. Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Gminy Mszana. Kwota dotacji z Gminy wynosi rocznie 10 tys. złotych i jest dzielona na trzy jednostki OSP – w Mszanie, Połomi i Gogołowej. Radni zapoznali się z umowami na dotacje. Do skontrolowanej dokumentacji Komisja nie wniosła uwag.

Dotacje do klubów sportowych i organizacji pożytku publicznego przedstawiła Pani Katarzyna Kin – insp. w Referacie Administracji, Edukacji i Informacji. Dotacje są przyznawane na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i sporcie. W 2018 roku dotacje na realizacje zadań publicznych otrzymały:
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Delfin Gmina Mszana” - 35.000,00 zł.
- Ludowy Klub Kolarski GOS Mszana - 10.000,00 zł.
- Caritas - Ośrodek Św. Hiacynta i Franciszek w Wodzisławiu Śl. – 20.000,00 zł.
- Fundacja FENIX - „Powstań do Życia” - 8.000,00 zł
- Ludowy Klub Sportowy „Start” Mszana – 70.000,00 zł
- Klub Sportowy „Płomień” Połomia – 75.000,00 zł.
W sumie na współfinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe Gmina Mszana przeznaczyła w 2018 roku 218.000,00 zł.

Radni zapoznali się z dokumentacją konkursową oraz wybiórczo skontrolowali faktury i rozliczenie dotacji za 2018 rok.
Do skontrolowanej dokumentacji Komisja nie wniosła uwag.