Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 17.09.2019 r.

Zawiadamiam, że w dniu 17 września 2019 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy w Mszanie, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

Porządek posiedzenia:
Kontrola dotacji przyznawanych przez Gminę w 2018 r. - dotacje do OSP, klubów sportowych i organizacji pożytku publicznego.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Roman Bura

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2019.poz.506) niniejsze zawiadomienie służy do przedłożenia w zakładzie pracy celem urlopowania.