Po posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w OPS

Komisja Rewizyjna miała posiedzenie 5 sierpnia, odbyła się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie z siedzibą w Połomi.

Kontrola komisji obejmowała dokumentację finansową Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie za 2018 rok.
Z ramienia jednostki kontrolowanej informacji i wyjaśnień udzielały:
- Pani Mirela Ledwoń – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
- Pani Monika Strof – główna księgowa.


Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym OPS za 2018 rok oraz skontrolowała faktury za ten okres, a nalizowała również działalność ośrodka.


Do skontrolowanej dokumentacji Komisja nie wniosła uwag.