Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 5 sierpnia 2019 r.

Zawiadamiam, że w dniu 05 sierpnia 2019 r. o godz. 14.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie, z siedzibą w Połomi, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

Porządek posiedzenia:
1. Kontrola dokumentacji finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie za 2018 r.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Roman Bura