Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 06.06.2019 r.

Zawiadamiam, że w dniu 06 czerwca 2019 r. o godz. 14.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

Porządek posiedzenia:
1. Kontrola koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy w 2018 r.
2. Wydatkowanie środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 r.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Roman Bura