A- A A+
Projekty unijne

Komisja Rewizyjna uchwaliła wniosek o absolutorium dla Wójta

Na swoim posiedzeniu w dniu 7 maja 2019 r. Komisja Rewizyjna analizowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r.


Z ramienia jednostki kontrolowanej informacji i wyjaśnień udzielała Małgorzata Gąsior – Skarbnik Gminy. Radni zapoznali się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wykonania budżetu Gminy Mszana w 2018 r., ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok oraz informacją o stanie mienia komunalnego Gminy za 2018 rok, informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana za 2018 r., stopniem zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2018 rok, informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury. Badali także sprawozdania finansowe: bilans z wykonania budżetu, bilans łączny jednostek budżetowych, łączny rachunek zysków i strat oraz łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek oraz informację dodatkową.


W dalszej części Komisja jednogłośnie przegłosowała wniosek w/s udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mszana za 2018 r., do którego załączono opinię Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Mszana za rok 2018.

Wniosek został wysłany celem zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

 

  • rewizyjna_maj_01
  • rewizyjna_maj_02

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie