Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 07.05.2019

Zawiadamiam, że w dniu 07 maja 2019 r. o godz. 14.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

Porządek posiedzenia:
1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.
2. Skierowanie wniosku do RIO w Katowicach w/s udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mszana za 2018 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Roman Bura