Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Infrastruktury 10.12.2019 r.

Zawiadamiam, że w dniu 10 grudnia 2019 r. o godz. 14.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Infrastruktury Rady Gminy Mszana.

 

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Infrastruktury z dnia 25 listopada 2019 r.
3. Ustalenie ramowego planu pracy komisji na rok 2020.
4. Sprawy bieżące.

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury
/-/ Beata Wieszołek