A- A A+
Projekty unijne

Posiedzenie Komisji Budżetu i Infrastruktury – 22 maja 2019 r.

 Na swoim posiedzeniu 22 maja Komisja Budżetu i Infrastruktury dokonała analizy funkcjonowania Gminnego Ośrodka Sportu za 2018 rok. Dane przedstawił Adam Antończyk, dyrektor GOS.


Temat zaplanowanych oraz realizowanych przetargów w bieżącym roku omówiła Kierownik PI Aleksandra Tkocz. Szczegóły znajdują się w protokole z posiedzenia.


Po analizie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r. i informacji o stanie mienia komunalnego Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2018 rok.


W sprawach bieżących Komisja opiniowała trzy projekty uchwał, przygotowanych na najbliższą sesję Rady Gminy.
- projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Ronda Obrońców Bożej Góry. Z wnioskiem w tej sprawie zwróciła się do Gminy kopalnia. Chodzi o zmianę części terenu, na której obecnie jest zalewisko, na teren usługowo-produkcyjny. Zgodnie z zawartą umową koszt zmiany planu pokryje JSW.
Projekt uchwały Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie.

- projekt uchwały ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, w związku m.in. z koniecznością wykonania dodatkowych prac na obiekcie szatni sportowej w Mszanie oraz w związku z koniecznością przesunięcia niezrealizowanych w 2018 roku wydatków na zadanie "termomodernizacja Szkoły w Mszanie".
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- projekt uchwały ws. zmiany budżetu Gminy Mszana na 2019 rok. Zmiany wynikły z potrzeby wygospodarowania środków na roboty dodatkowe w szatni sportowej, a także środków w kwocie 300.000,00 zł jako wkład własny Gminy do zakupu nowego samochodu pożarniczego dla OSP Połomia.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

 

  • budzet_infr_maj_01
  • budzet_infr_maj_02
  • budzet_infr_maj_03

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie