Projekty UE

 Zadania realizowane przez Gminę Mszana przy współudziale środków z Unii Europejskiej - wykaz projektów w załącznikach