A- A A+
Projekty unijne

Stypendia za osiągnięcia naukowe

STYPENDIA DLA STUDENTÓW ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

 

Zgodnie z uchwałą nr XLI/30/2010 Rady Gminy Mszana z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie: ustanowienia stypendium Wójta Gminy dla najzdolniejszych studentów o stypendium za wyniki w nauce oraz Uchwałą nr XXXI/52/2017 z dnia 26 września 2017 r. (w sprawie zmiany uchwały nr XLI/30/2010) może ubiegać się student kształcący się w szkole wyższej, który:
 
a) uzyskał średnią ocen w pierwszym terminie ze wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem (nie dotyczy zaliczeń) na koniec danego roku akademickiego z uwzględnieniem indywidualnej skali ocen obowiązującej w uczelniach jak niżej:
- co najmniej 4,80 – przy 5-stopniowej skali ocen,
- co najmniej 5,30 – przy 6-cio stopniowej skali ocen,
b) nie ukończył 25 lat,
c) na stałe zamieszkuje na terenie Gminy Mszana.
 
Zgłoszenie kandydatów do stypendium dokonywane jest na wniosku. Do wniosku o stypendium należy dołączyć następujące dokumenty:
a) oficjalny dokument potwierdzający uzyskane stopnie ze wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem w danym roku akademickim (np. kserokopia indeksu studenta, kserokopia karty egzaminacyjnej studenta, zaświadczenie uczelni, w którym wymienione zostaną wszystkie przedmioty zakończone egzaminem w danym roku akademickim oraz uzyskane oceny itp.),
b) zaświadczenie uczelni zawierające zapis mówiący o stosowanej przez uczelnię skali ocen,
c) w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia zaświadczenie z uczelni potwierdzające przyjęcie na pierwszy semestr studiów drugiego stopnia.
d) kserokopia dowodu osobistego.
 
Termin składania do Urzędu Gminy wniosków wraz z wymaganymi dokumentami upływa 31 października 2020 r. 
 
Informacji szczegółowych udziela Pani Katarzyna Bylicka – tel. 32/47-597-53.
 
 
 
 
 

Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie