Oświata

Oświata w Gminie Mszana to trzy Szkoły Podstawowe, a także dwa przedszkola gminne.

W Mszanie do 31.08.2017 r. funkcjonował Zespół Szkół, w którego skład wchodziły: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Od 1.09.2017 działa tu Szkoła Podstawowa im. Św. Kazimierza.


Budynek, w którym obecnie uczą się dzieci, powstał już w 1938 roku. Wybudowali go własnym kosztem i pracą mieszkańcy wsi. Niestety, nauka w pięknej szkole trwała zaledwie rok, została przerwana 1 września 1939 wybuchem II wojny światowej.
Po sześciu latach z nowego budynku zostały ruiny. Mieszkańcy Mszany (w tym także dzieci) znów jednak wzięli się do pracy i odbudowali szkołę. W latach 50-tych budynek wyglądał już o wiele lepiej. W latach 60-tych w szkole otwarto bibliotekę. Zaś w roku 1995 oddano do użytku salę gimnastyczną z zapleczem i cztery dodatkowe sale lekcyjne.
Do dyspozycji uczniów są sale lekcyjne, sala gimnastyczna, biblioteka i czytelnia multimedialna, gabinet pedagoga szkolnego, gabinet pomocy przedlekarskiej, kuchnia i świetlica.


 

Przedszkole Gminne w Mszanie - mieści się w rozbudowanym obiekcie wielofunkcyjnym przy ul. 1 Maja 81. Znajdują się tutaj cztery oddziały przedszkolne, do których łącznie uczęszcza 100 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Od kilku lat gmina uruchamia także dodatkowy oddział przedszkolny w dawnych salkach katechetycznych przy ul. Mickiewicza 88.

 

 


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi składa się ze Szkoły Podstawowej i Przedszkola. Dzień 17 października 1995 roku był wyjątkowy w życiu społeczności szkolnej. Po latach oczekiwania została otwarta nowa, piękna szkoła, której budowa trwała 7 lat. W budynku działa świetnie wyposażona świetlica, biblioteka, pracownie multimedialne, a szkolne uroczystości odbywają się na terenie wewnętrznego amfiteatru. Do Gminnego Przedszkola w Połomi uczęszcza ponad 80 dzieci.

 

 


Na Zespół Szkół w Gogołowej składa się obecnie SP i Liceum Ogólnokształcące. Placówka mieści się w nowoczesnym, dobrze wyposażonym budynku, wybudowanym zaledwie przed 13 laty.

Szkoła w Gogołowej istniała co najmniej od 1901 roku, a prawdopodobnie już kilkanaście lat wcześniej. Znajdowała się na tym samym terenie, co obecnie, tylko bliżej głównej drogi – ulicy Wiejskiej. Nowy budynek oddano do użytku w 1998 roku. Szkoła szczyci się obchodzonymi co roku Dniami Języków Obcych, Dniami Profilaktyki, Dniem Sportu, a także tradycyjnymi akcjami charytatywnymi na rzecz dzieci niepełnosprawnych.