A- A A+
Projekty unijne

Informacja dla kandydatów na ławników na kadencję 2012 – 2015

alt
Na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych  (Dz. U. z 2001r. Nr 98 poz. 1070, z późn. zm.) Rada Gminy Mszana  wybierze ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach i do Sądu  Rejonowego w Wodzisławiu Śl.  do końca października 2011 r.

Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach w piśmie z dnia 28 kwietnia 2011 r. wystąpił do Rady Gminy Mszana o dokonanie wyboru ławników w następującej ilości:

- do Sądu Okręgowego w Gliwicach  - 1 ławnik
- do Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl.  -  2 ławników

Termin zgłaszania przez uprawnione podmioty kandydatów na ławników upływa w dniu 30 czerwca 2011 r.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

alt
Wójt Gminy Mszana informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 1 oraz art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /t.j. Dz.U.08.199.1227 ze zm./, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczono pod pozycją nr RIOS.000054.2011 dane dotyczące wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji p.n.: „Budowa kontenerowej stacji na olej napędowy typu – ON na działkach nr 1516/125, 1586/107, 1657/99 oraz 1652/98 w Mszanie”.
Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne

Urząd Gminy Mszana informuje, że w dniach 06.06 – 10.06.2011 zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych

 

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie hydrologiczne

Wójt Gminy w Mszanie działając na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 3. ustawy  z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590) przedstawia:Ostrzeżenie hydrologiczne

Ostrzeżenie o burzach z gradem

Data i godzina wydania: 01.06.2011 - godz. 10:40.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

alt

OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Mszana zaprasza mieszkańców sołectwa Mszana na Zebranie Informacyjne poświęcone tematowi dotacji do inwestycji proekologicznych oraz możliwości podłączenia do kanalizacji sanitarnej. Zebranie odbędzie się 8 czerwca 2011 roku, tj. środa, o godzinie 16:00 w Wiejskim Ośrodku Kultury i Rekreacji w Mszanie.

 

 

 

Wójt Gminy Mszana
mgr Mirosław Szymanek

Ogłoszenie

alt

OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Mszana zaprasza mieszkańców sołectw Połomia i Gogołowa na Zebranie Informacyjne poświęcone tematowi dotacji do inwestycji proekologicznych oraz możliwości podłączenia do kanalizacji sanitarnej. Zebranie odbędzie się 7 czerwca 2011 roku, tj. wtorek, o godzinie 16:00 w Wiejskim Ośrodku Kultury i Rekreacji w Połomi.


Wójt Gminy Mszana

mgr Mirosław Szymanek

Gdzie zgłaszać szkody łowieckie

alt

Koło łowieckie „Pod Klonem” w Wodzisławiu Śląskim informuje, że zgłoszenia szkód łowieckich przyjmuje kol. Jerzy Bujok, zam. w Wodzisławiu Śląskim. Można się z nim kontaktować pod numerem tel.: 32/455 25 05.

Sesja Rady Gminy

Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142  z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ zwołuję sesję zwyczajną Rady Gminy Mszana w dniu 30 maja 2011 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie.

Czytaj więcej...

Uwaga mieszkańcy: przerwy w dostawie prądu

alt

Firma Vattenfall informuje, że w dniu 26 maja od godziny 8.00 do 15.00 planowana jest przerwa w dopływie energii elektrycznej dla mieszkańców ulic 1 Maja i Sportowej w Mszanie.

Czytaj więcej...

Opłata za posiadanie psa

alt

Urząd Gminy w  Mszanie informuje, iż zgodnie z uchwalą nr XLIV/48/2010 Rady Gminy Mszana z dnia 25.10.2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Mszana na 2011r.

Czytaj więcej...

Powiat ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów szkół

alt
icon Konkursy na stanowiska dyrektorów (83.31 kB)

Informacja

Wójt Gminy Mszana informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 1 oraz art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.08.199.1227 z późn. zm.), w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczono pod pozycją nr RIOS.000043.2011 dane dotyczące złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji p.n.: „Budowa kontenerowej stacji na olej napędowy typu ON na działkach nr 1516/125, 1586/107, 1657/99 oraz 1652/98 w Mszanie”.

Czytaj więcej...

Podkategorie

Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie