Bezpłatna pomoc psychologiczna dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

Powiat Wodzisławski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, realizuje ze środków PFRON program pn. "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" Moduł IV.

W ramach programu udzielana jest bezpłatna pomoc psychologiczna dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Pomoc adresowana jest dla osób z
niepełnosprawnościami oraz ich rodzin, które odczuwają lęk i poczucie zagrożenia związane z sytuacją pandemii, mają obniżony nastrój, poczucie
izolacji i wyobcowania.

W załączeniu plakat