Protokół z konsultacji społecznych projektu uchwały

Protokół z dnia 02.07.2021 roku z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Mszana w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mszana w roku szkolnym 2021/2022

 

Treść konsultacji

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Mszana nr AEI.0050.103.2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w okresie od 23.06.2021 r. do 29.06.2021 r. prowadzone były konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Mszana w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa
w Gminie Mszana w roku szkolnym 2021/2022.


Uwagi

We wskazanym w zarządzeniu terminie nie wpłynęły żadne wnioski ani opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały.

Wójt
/-/ mgr Mirosław Szymanek