A- A A+
Projekty unijne

Aktualności

Ogłoszenie

Wójt Gminy Mszana informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 1 oraz art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.08.199.1227 z późn. zm.), w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod pozycją numer RIOS/A-093/10 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczono dane dotyczące złożenia wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji p.n.: „Stacja paliw płynnych WYGODA IV“.

Czytaj więcej...

Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej

Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Mszanie:
icon o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych
icon o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Mszana
icon o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

Ogłoszenie

Gminna Komisja Wyborcza w Mszanie zawiadamia, że dnia 4 listopada o godz. 10.00 w sali posiedzeń urzędu gminy Mszana odbędzie się losowanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych spośród wyborców zgłoszonych przez Pełnomocników Komitetów Wyborczych

Ankieta

Wykonując ustawowy obowiązek nadzoru mad funkcjonowaniem, na ternie Gminy Mszana, systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności, rozważam zamiar przystąpienia do systemu wczesnego ostrzegania Samorządowy Informator SMS (SISMS). Gmina wdrażając taki system informatyczny w sposób zasadniczy podniesie poziom bezpieczeństwa swoich mieszkańców, a także jakość szybkiej komunikacji bezpośredniej z mieszkańcami. System bowiem wykorzystuje dodatkowy kanał jakim jest telefonia komórkowa, a dokładniej wiadomości tekstowe (SMS).
Czytaj więcej...

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY MSZANA

Na podstawie art. 70a ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 z późniejszymi zmianami) o wyznaczeniu na terenie gminy Mszana 10 miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych dotyczących wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

Wojewoda Śląski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko z odziałem społeczeństwa inwestycji p.n. 'Budowa Drogi głównej Południowej na odcinku od DW933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie" - Etap II.
Czytaj więcej...

Dopalacze - wypalacze

Przedstawiamy materiały Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach dotyczące dopalaczy.

Czytaj więcej...

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej

icon Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Wyborczej (347.71 kB)

Informacja

Wójt Gminy Mszana informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 1 oraz art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.08.199.1227 z późn. zm.), w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod pozycją numer RIOS/A-085/10 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczono dane dotyczące złożenia wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji p.n.: „Budowa zakładu ślusarskiego w Połomi przy ul. Centralnej“.
Czytaj więcej...

Sesja Rady Gminy

Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ zwołuję sesję zwyczajną Rady Gminy Mszana w dniu 25 października 2010 r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie.

Czytaj więcej...

Test sprawności syren alarmowych

Wójt Gminy w Mszanie działając na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 3. ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590) oraz § 10 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania i alarmowania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1415) informuje, że w dniu 21 października 2010 r. o godzinie 12.00 przeprowadzony zostanie wojewódzki test sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.
Czytaj więcej...

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MSZANIE

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MSZANIE z dnia 8 października 2010 r. o miejscu, dniach i godzinach pełnionych dyżurów oraz o składzie w związku z wyborami do Rady Gminy Mszana oraz Wójta Gminy Mszana zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010 r.
Czytaj więcej...

Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie