A- A A+
Projekty unijne

Aktualności

Szkolenie

Serdecznie zapraszamy osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą do wzięcia udziału w szkoleniu, którego efektem będzie nabycie wiedzy na temat aspektów związanych z powstaniem własnej firmy. Tematyka szkolenia została tak skonstruowana, aby była jak najbardziej adekwatna do Państwa oczekiwań, dlatego głównym celem szkolenia będzie nabycie przez Państwa wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu opracowania biznesplanu i prawidłowego sporządzenia wniosku o dotację.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Wójt Gminy Mszana zaprasza do składania ofert na wspieranie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, zgodnie z „Programem współpracy Gminy Mszana na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Wójt  Gminy  Mszana  zaprasza  mieszkańców  w  dniu 19.01.2011 r. tj. środa o godz. 18.00 do sali WOKiR w Połomi na spotkanie, którego celem będzie omówienie spraw związanych z przebudową i zamknięciem  DW-930 - ulicy Wolności w Połomi.

Informacja

Wójt Gminy Mszana informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 1 oraz art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.08.199.1227 z późn. zm.), w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod pozycją numer RIOS/B-000001/11 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczono dane dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji p.n.: „Budowa zakładu ślusarskiego w Połomi przy ul. Centralnej“.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wojewody

icon Obwieszczenie Wojewody - DGP (423.22 kB 2011-01-13 12:00:02) - wznowienie postępowania

Sesja Rady Gminy


Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142  z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ zwołuję sesję zwyczajną Rady Gminy Mszana w dniu 17 stycznia  2011 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie.

Czytaj więcej...

Bezpłatne porady prawne

W miesiącu STYCZNIU bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Gminy Mszana odbędą się 13 stycznia (czwartek) w godz. 14:00-17:30.

Obwieszczenie RDOŚ

icon Obwieszczenie RDOŚ (567.11 kB)

Informacja


Wójt Gminy Mszana informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 1 oraz art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.08.199.1227 z późn. zm.), w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczono pod pozycją nr RIOS/B-000023/10 dane dotyczące wydania  postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji p.n.: „Stacja paliw płynnych WYGODA IV w gminie Mszana“ oraz zakresu raportu

Czytaj więcej...

Sesja Rady Gminy

Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142  z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ zwołuję sesję zwyczajną Rady Gminy Mszana w dniu 29 grudnia  2010 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie.

Czytaj więcej...

Informacja

Urząd Gminy w Mszanie informuje, że zgodnie z art.130 § 2 Kodeksu pracy w dniu 24 grudnia 2010 r. Urząd oraz Ośrodek Pomocy Społecznej będą nieczynne.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Informacja

Wójt Gminy Mszana informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 1 oraz art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.08.199.1227 z późn. zm.), w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod pozycją numer RIOS/B-000022/10 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczono dane dotyczące wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji p.n.: „Budowa zakładu ślusarskiego w Połomi przy ul. Centralnej“.

Czytaj więcej...

Informacja

Z dniem 27 grudnia 2010r·nastąpi·zmiana siedziby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śl.·
·Nowy adres: 44-304 Wodzisław Śl. oś. 1 Maja 16 D
·W związku z powyższym w dniach 22-28 grudnia 2010r. mogą nastąpić utrudnienia w funkcjonowaniu inspektoratu ze względu na przeprowadzkę do nowych pomieszczeń biurowych

Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie