Informacja o przejęciu obsługi wywołań kierowanych na numer 998

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach zgodnie z dyspozycją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje, że w dniach od 9 do 20 września 2021 r. nastąpi przejęcie obsługi wywołań kierowanych na numer 998 przez centra powiadamiania ratunkowego.

Od września nastąpi przełączenie numeru alarmowego straży pożarnej (998) do Centrum Powiadamiania Ratunkowego (112).

Pomoc uzyskasz pod jednym numerem alarmowym - 112.