Wniosek o wydanie dowodu osobistego złożysz tylko osobiście

Informujemy, że zgodnie z art.10 pkt 3 ustawy z dnia 14.04.2021 roku o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.1000) wszedł w życie przepis, zgodnie z którym złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego było możliwe do dnia 26 lipca 2021 roku. 

Począwszy od dnia 27 lipca 2021 roku usługi składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez Internet, zarówno dla osoby dorosłej jak i dziecka/podopiecznego  zostały wyłączone.

Od 2 sierpnia 2021r. miały wejść w życie nowe przepisy dotyczące dowodów osobistych. Nowy dowód ma posiadać dane biometryczne w postaci odcisków palców, stąd brak możliwości składania wniosków elektronicznie.

Stosowna informacja w tym zakresie została również zamieszczona w serwisie www.gov.pl na stronie zawierającej informacje „uzyskaj dowód osobisty”.

O przywróceniu  usługi  składania wniosku o wydanie dowodu osobistego  dla  dziecka do 12 roku życia poinformujemy w odrębnym komunikacie.