SPOTKANIE INFORMACYJNE WS ZASAD PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

Urząd Gminy Mszana zaprasza mieszkańców gminy na spotkanie informacyjne dotyczące zasad i warunków przystąpienia do Programu Priorytetowego CZYSTE POWIETRZE.

Spotkanie będzie miało charakter otwarty i przeprowadzone będzie w formie on-line w najbliższy poniedziałek tj.9 sierpnia 2021r o godz. 15:00.

Link do uczestnictwa w spotkaniu poniżej:

           https://www.youtube.com/channel/UC8RwB4y8Q43Keew6y7XIGpg

Po zaprezentowaniu podstawowych informacji i zasad przyznawania dotacji w Programie Czyste Powietrze, do godziny 17:00 pracownicy urzędu gminy realizujący zadania w ramach Punktu Czyste Powietrze będą odpowiadać na pytania mieszkańców.