Informacja o stypendiach szkolnych. Od dziś można składać wnioski

Urząd Gminy w Mszanie informuje, iż w terminie od 16 sierpnia do 15 września 2021 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego
na rok szkolny 2021/2022, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Rozdział 8a Pomoc materialna dla
uczniów. 

Szczegóły tutaj: kliknij, aby otworzyć nowy artykuł. Strona otworzy się w nowym oknie