Klub Sportowy Płomień Połomia pozyskał środki na szkolenie dzieci i młodzieży

W związku z zawarciem umowy o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z Programu ,,Klub”, KS Płomień Połomia będzie prowadził intensywne zajęcia szkoleniowe i wychowawcze dzieci i młodzieży do lat 18, które potrwają do 29 listopada 2021 roku.

W ramach programu zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt sportowy, który urozmaici każdy trening piłki nożnej i zachęci do regularnego uprawiania sportu naszych najmłodszych podopiecznych.