1 lipca ruszył nowy program zdrowotny pn. „Profilaktyka 40 PLUS”. Kto skorzysta z badań?

1 lipca ruszył nowy program zdrowotny pn. „Profilaktyka 40 PLUS”. Przyjęto, że będzie realizowany do 31 grudnia 2021 r.

 

Cele Programu

Głównym jego celem jest profilaktyka chorób z powodu obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. w związku z pandemią koronawirusa. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.
Dominującymi przyczynami zgonów Polaków wciąż pozostają choroby układu krążenia i nowotwory. Choroby układu krążenia są w Polsce główną przyczyną śmierci (ok. 43,3 proc. ogółu zgonów), a zaraz po nich plasują się nowotwory (ok. 25,8 proc. ogółu zgonów w 2016 r.).

Aby skorzystać z pakietu badań, pacjent będzie musiał wypełnić ankietę, która pozwoli na ocenę czynników ryzyka, umieszczoną w Internetowym Koncie Pacjenta. Wypełnienie ankiety będzie powodować wygenerowanie zlecenia pakietu badań odpowiedniego dla płci oraz czynników ryzyka zidentyfikowanych u danej osoby. 

Więcej informacji: Kliknij, aby przejść na stronę Programu. Strona otworzy się w nowym oknie

Informacja o tym, że dla danego uczestnika programu Profilaktyka 40 PLUS wystawione zostało e-skierowanie na badania, nie wymaga wydrukowania ani pobrania go z Internetowego Konta Pacjenta. Placówka medyczna, do której zgłosi się pacjent w celu wykonania badań, pobierze tę informację z systemu informatycznego – wystarczy zgłosić się do niej z dowodem osobistym.

Trzy pakiety badań

Profilaktyka 40 PLUS zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet będzie zawierał:

 • morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi
  stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
  stężenie poziomu glukozy
  oznaczenie hemoglobiny glikowanej HbA1c
  kreatynina
  badanie ogólne moczu
  kwas moczowy
  krew utajona w kale

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn będzie zawierał:

 • morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi
  stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
  stężenie poziomu glukozy
  oznaczenie hemoglobiny glikowanej HbA1c
  kreatynina
  badanie ogólne moczu
  kwas moczowy
  krew utajona w kale
  PSA (badanie w kierunku raka prostaty)

Pakiet wspólny dla kobiet i mężczyzn

 • pomiar ciśnienia tętniczego
  pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI)
  ocena miarowości rytmu serca