Obowiązek zgłaszania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków źródeł ogrzewania budynków

Od 1 lipca 2021 r. na mocy znowelizowanej ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wchodzi w życie obowiązek zgłaszania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków źródeł ogrzewania budynków oraz stosowanych do ogrzewania paliw.

 

Obowiązek ten dotyczy zarówno właścicieli/zarządców budynków i lokali mieszkalnych, jak i niemieszkalnych. Obowiązek ten ma być realizowany poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji. Można tego dokonać w formie elektronicznej (przy użyciu Profilu Zaufanego lub e-dowodu) lub papierowo składając deklarację w urzędzie gminy.

Na złożenie deklaracji właściciele/zarządcy obiektów mają czas 12 miesięcy w przypadku budynków istniejących lub 14 dni w przypadku budynków nowo powstałych i budynków, w których nastąpiło uruchomienie nowego źródła po 1 lipca 2021 r.


Wszelkie dostępne informacje oraz wzory deklaracji znajdują się w załącznikach.


Więcej informacji można uzyskać również dzwoniąc pod numery telefonów: 32/4759748, 32/4759747.