A- A A+
Projekty unijne

Wotum zaufania i absolutorium dla wójta oraz ustanowienie hejnału Gminy Mszana

Jednogłośnie, przy 14 radnych obecnych na sesji, Wójt Gminy Mszana otrzymał wczoraj wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za 2020 rok.

Budżet z nadwyżką

Dochody budżetu wykonano w kwocie: 48.916.993,02 zł, co daje 104,00% realizacji, zaś wydatki budżetu wykonano w kwocie: 46.037.583,29 zł, co stanowi 87,68 % realizacji. Budżet za 2020 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 2.879.409,73 zł. Na poziom nadwyżki wpływ miały dochody uzyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5,1 mln zł.

Wójt przedstawił na sesji główne tezy raportu o stanie Gminy, zwracając uwagę na ilość wykonanych lub rozpoczętych inwestycji na ogólną kwotę 17,9 mln złotych i wysokość pozyskanych środków zewnętrznych – 9,2 mln złotych, a także 1,4 mln złotych pozyskane na tak zwane projekty miękkie.

Na zakończenie wystąpienia podziękował współpracownikom: Z-cy Wójta Błażejowi Tatarczykowi, Sekretarz Gminy Joannie Szymańskiej, Skarbnik Małgorzacie Gąsior, pracownikom Urzędu Gminy, Radnym, kierownikom i pracownikom jednostek gminnych za ciężką pracę, realizację jego polityki na rzecz rozwoju gminy, a mieszkańcom za wyrozumiałość i cierpliwość w czasie utrudnień związanych z realizowanymi inwestycjami drogowymi.

Porozumienie z Powiatem w sprawie remontu ul. 1 Maja

Na sesji wprowadzono także zmiany do tegorocznych uchwał budżetowych. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej pn: Przebudowa drogi powiatowej ul. 1 Maja w Mszanie”.

Zadanie będzie realizowane w ramach porozumienia Powiatu Wodzisławskiego i Gminy Mszana. Na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. 1 Maja w Mszanie, gmina przekaże z budżetu z 150.000 zł (w tym w roku obecnym - 25.000 zł, a w 2022 r. - 125.000 zł).

Gdy dokumentacja projektowa powstanie, Gmina i Powiat będą się starały pozyskać środki zewnętrzne na realizację przebudowy drogi, która będzie kosztowna, ale jest niezbędna, bo ul. 1 Maja stanowi główny objazd przy remoncie DW 933, a wcześniej budowy autostrady i jest bardzo zniszczona.

Gmina Mszana z hejnałem

Rada Gminy przyjęła także uchwałę w sprawie ustanowienia hejnału Gminy Mszana oraz zasad jego używania. Hejnał został opracowany na podstawie zrekonstruowanej XV-wiecznej antyfony "Gloriose Rex Oswalde", zamieszczonej na pergaminowej karcie wydobytej z okładki zabytkowej księgi metrykalnej z Mszany.

- Jeśli jest możliwość, aby jakieś duże wydarzenie, a takim było odkrycie tej karty w starej księdze z Mszany, wykorzystać promocyjnie, należy to robić. Już podczas prezentacji zrekonstruowanej antyfony w 2017 roku pomyślałem, że dobrze byłoby opracować na podstawie jej dźwięków symbol dźwiękowy dla naszej gminy - wyjaśniał wójt Mirosław Szymanek. - Hejnał będzie grany na uroczystościach gminnych oraz jako kurant w zegarze stojącym na skwerze przed Urzędem Gminy - dodał.

Autorem opracowania jest Pan Sławomir Witkowski z Chorzowa, muzyk prowadzący zespół Schola Cantorum Minorum Chosoviensis. Pierwsza prezentacja hejnału miała miejsce na sesji - odegrał go trębacz Wojciech Rudol. Hejnał do odsłuchania w załączniku.

Apel o wydłużenie terminów w "uchwale antysmogowej"

Rada, na wniosek wójta, podjęła także uchwałę o wystąpieniu do Sejmiku Województwa Śląskiego o zmianę tzw. uchwały smogowej. Biorąc pod uwagę kwestie społeczne, ekonomiczne i techniczne Rada Gminy Mszana zaapelowała do Sejmiku Województwa Śląskiego o przesunięcie terminów obowiązkowej wymiany nieekologicznych kotłów grzewczych o kilka lat.

W uzasadnieniu podkreślono, że na terenie Gminy Mszana od 2015 roku realizowany jest Program Ograniczenia Niskiej Emisji. Jednak mimo tego, iż gmina sukcesywnie dotuje wymianę kotłów, proces ten jest długotrwały, a z powodów społecznoekonomicznych nie wszystkich mieszkańców stać w najbliższych latach na taką inwestycję. Na przeszkodzie sprawnej realizacji wymiany źródeł ciepła na ekologiczne stoją również kwestie techniczne,
takie jak brak dostępu do instalacji gazowej, konieczność modernizacji i przebudowy kotłowni domowych nie spełniających w chwili obecnej warunków technicznych umożliwiających wymianę źródła ciepła na kocioł nowej generacji, co pociąga za sobą konieczność poniesienia znacznych kosztów ze strony właścicieli takich budynków.

 

W załączniku plik dźwiękowy z Hejnałem Gminy Mszana

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Mszana-Hejnal.mp3)Mszana-Hejnal.mp3[ ]1614 kB

Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie