Informujemy o upływającym terminie płatności za gospodarowanie odpadami

Referat Finansów i Budżetu Urzędu Gminy Mszana przypomina, że dzisiaj, tj. 15.06.2021 r., upływa termin II raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę za wywóz śmieci należy uiścić na indywidualne konto bankowe, które otrzymała każda osoba składająca deklarację. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko wpłacającego, numer konta, kwartał oraz rok, za który dokonywana jest wpłata.

Odbiorcę przelewu należy oznaczyć, jako: Gmina Mszana, ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana.