Raport Wójta Gminy Mszana o stanie Gminy za 2020 r.

Na podst. art. 28aa ustawy o samorządznie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Mszana przedstawia Raport o stanie Gminy za 2020 r.


Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.


Będzie to miało miejsce na sesji absolutoryjnej w dniu 10 czerwca. Posiedzenie odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mszana o godz. 14.30. W debacie głos mogą zabierać mieszkańcy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport ostanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (RAPORT O STANIE GMINY MSZANA ZA 2020.pdf)RAPORT O STANIE GMINY MSZANA ZA 2020.pdf[ ]1682 kB