Alarm powodziowy w powiecie wodzisławskim i posiedzenie gminnego zespołu kryzysowego

Po burzach i związanych z nimi zalaniach, wczoraj wieczorem Starosta Wodzisławski ogłosił alarm powodziowy dla Powiatu Wodzisławskiego.

Dziś rano w Urzędzie Gminy Mszana odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na którym monitorowano sytuację w naszej gminie.

Na szczęście na obszarze naszych sołectw nie zanotowano żadnych podtopień i strat w mieniu komunalnym, nie ma również takich zgłoszeń od mieszkańców prywatnych posesji.


W Wodzisławiu Śląskim, Pszowie, Rydułtowach czy Lubomi sytuacja jest jednak tragiczna. Od wczoraj przez całą noc intensywnie pracowali strażacy, w tym zadysponowana przez Państwową Straż Pożarną w Wodzisławiu Śl. nasza jednostka OSP Połomia. Pozostałe nasze straże są w gotowości alarmowej.


W razie wystąpienia sytuacji kryzysowej mieszkańcy mogą kontaktować się bezpośrednio z dyżurującym członkiem Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który jest w gotowości alarmowej.

  • Dnia 14 maja dyżur pełni z-ca wójta Pan Błażej Tatarczyk - tel. 47 597 51, 783 054 000.
  • W dniach 15.05.2021 - 21.05.2021 dyżur pełni insp. ds. rozwoju gospodarczego i promocji gminy Pan Jacek Wnuk - tel. 47 597 74, 605 081 087
  • W dniach 22.05.2021 - 31.05.2021 dyżur pełni pełnomocnik ds. zarządzania kryzysowego Pan Władysław Bielasiński - tel. 32/ 47 597 67, 669 449 445