Zakończył się remont zabytkowej kapliczki w Gogołowej. Wróciły też do niej odnowione rzeźby

Dziś dokonano odbioru prac remontowych XIX-wiecznej kapliczki pw. św. Jana Nepomucena w Gogołowej.

Obiekt zlokalizowany przy ulicy Wiejskiej był mocno zniszczony na skutek szkód górniczych. Kapliczka jest wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków, stąd gmina od dawna czyniła starania o jej odnowienie.

Remont był przeprowadzany po uzgodnieniach z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Zostały wzmocnione i zaizolowane fundamenty, wykonano nową opaskę wokół budynku, skuto zawilgocone tynki, całkowicie wymieniono dach, na którego pokryciu znalazła się karpiówka.

Odnowiono również gruntownie wnętrze.

Do kapliczki wróciły zabytkowe figury: XIX-wieczna drewniana figura świętego Jana Nepomucena i dwie inne zabytkowe rzeźby oraz krzyż. Jak już informowaliśmy w marcu, udało się je odrestaurować dzięki darowiźnie z Fundacji JSW przekazanej Parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Połomi.

 

Więcej zdjęć na Facebooku: przejście do galerii