W maju upływa termin płatności II raty podatku i opłaty od posiadania psa

W maju przypada termin płatności II raty podatku od nieruchomości i rolnego.

Mieszkańców, którzy płacą ten podatek u sołtysów informujemy, gdzie i kiedy będą dyżurować.

Sołtys Mszany Ilona Mura będzie pobierać podatek w Urzędzie Gminy Mszana (parter - sala ślubów) od 10 do 17 maja, w godzinach pracy urzędu.

Sołtys Połomi Magdalena Herman zaprasza od 13 do 17 maja w godz. 7.00 - 14.30 oraz w sobotę, 15 maja, od 7.00 do 12.00. Dyżurować będzie w Ośrodku Kultury w Połomi (parter, wejście na główną salę).

Sołtys Gogołowej Wioleta Szotek będzie dyżurować w filii Gminnej Biblioteki Publicznej (w budynku SP w Gogołowej) w następujące dni: 10 maja, 12 maja, 14 i 15 maja, w godz. 8.00 - 12.00.

Sołtysi proszą o zabranie decyzji podatkowych. Przypominamy także, że można u sołtysa płacić kartą bankomatową.

Urząd Gminy przypomina również, że do 15 maja należy uiścić opłatę od posiadania psów. Wynosi ona 25 złotych na rok od jednego psa. Z opłaty zwolnieni są: rolnicy oraz seniorzy powyżej 65 roku życia prowadzący jednoosobowe gospodarstwo domowe.

Wszyscy pozostali mieszkańcy, będący właścicielami czworonoga, powinni wypisać w Urzędzie Gminy lub u sołtysa oświadczenie o posiadaniu psów i uiścić za nie opłatę.
Obowiązek ten reguluje uchwała nr XXV/171/2020 Rady Gminy Mszana z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Mszana na 2021 r. Opłata jest płatna bez wezwania w terminie do dnia 15 maja lub w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa. Jeżeli osoba posiadająca psa weszła w jego posiadanie po dniu 30 czerwca roku podatkowego, opłatę pobiera się w wysokości połowy stawki.

Jeśli psa już nie mamy, należy go w ciągu 14 dni odrejestrować.