Zebranie Wiejskie w Mszanie

Sołtys Sołectwa Mszana zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie w dniu 29.07.2010r. o godzinie 17.30 w Sali Wiejskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mszanie.
PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA MIEJSKIEGO
1. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
2. Wybór protokolanta zebrania.
3. Ustalenie zadań do realizacji w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (UE).
4. Wolne głosy i wnioski
5. Zakończenie zebrania