Gmina Mszana gminą kwiatów i zieleni

Wójt Gminy Mszana ogłasza w dniu 21.06.2010 r. konkurs pod nazwą „Gmina Mszana gminą kwiatów i zieleni”. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców naszej Gminy. Szczegółowy Regulamin konkursu dostępny jest w Gminnym Centrum Informacji oraz na stronie internetowej www.mszana.ug.gov.pl
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Mszana , ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana, pok. nr 16 oraz przez sołtysów do dnia 16.07.2010r. do godziny 15.00.
Organizator uhonoruje nagrodami rzeczowymi: 20 najładniejszych obiektów i ogrodów.
Patronat honorowy: Wójt Gminy Mszana

icon Regulamin konkursu - Gmina Zieleni 2010 (28.2 kB)
icon Karta zgłoszenia - ogródki 2010 (22.07 kB)