Zarządzenie Wójta Gminy Mszana

Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz § 1 zarządzenia Nr 6 Wojewody Śląskiego z dnia 21.05.2010 r. w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego oraz ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego Wójt Gminy Mszana odwołuje, z dniem 24 maja 2010r. od godz. 7.00, alarm przeciwpowodziowy na terenie Gminy Mszana.