Test sprawności syren alarmowych

Wójt Gminy w Mszanie działając na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 3. ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590) informuje, że w dniu 1 sierpnia 2010 r. o godzinie 17.00 przeprowadzony zostanie na terenie województwa śląskiego test sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 66 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
W ramach treningu emitowany będzie – dźwięk ciągły modulowany trwający jedną minutę- oznaczający ogłoszenie alarmu powietrznego. Na terenie Gminy Mszana włączenie syren alarmowych będzie miało miejsce w obiektach ochotniczych straży pożarnych zlokalizowanych w sołectwach Mszana, Połomia i Gogołowa.