Skład Rady Gminy - 2006/2010

- Wiesława Tatarczyk-Sitek (PRZEWODNICZĄCA RG)
- Janusz Krzyżok (Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO RG)
- Roman Tatarczyk
- Aniela Gąsior
- Roman Bura
- Jolanta Cieślik
- Grzegorz Mitko
- Zygmunt Wolny
- Adam Brudny
- Alojzy Wita
- Roman Tlołka
- Aleksandra Merta-Woryna
- Tadeusz Wroński
- Marek Liśnikowski
- Jan Białoń